Yabancılar Hukuku// Av.Ömer MÜSLÜMAN

Yabancılar Hukuku Droit des étrangers Foreigners Law
Yabancılar Hukuku

Devletlerin kendi ülkeleri ve vatandaşları üzerinde bir takım yetkilere sahip olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Devlet ile vatandaşı arasındaki ilişki de iç hukuk kurallarınca belirlenmiş bir ilişkidir. Ancak belli bir ülkede herhangi bir amaçla geçici veya sürekli olarak bulunan ancak o ülkenin vatandaşı olmayan kimselerin hukuki durumu o ülke vatandaşlarından ve vatandaşların devlet ile olan ilişkisinden farklılık göstermektedir.

Ülke sınırlarının bulanıklaştığı, emek ve sermaye dolaşımının son derece yaygın olduğu günümüzde yabancılar hukukundan kaynaklanan sorunlarla sıkça karşılaşılmaktadır.

Büromuzda yabancılar hukukundan kaynaklı her tür sorunun çözümüne yönelik hizmet sunulmaktadır.