Sözleşme Hukuku// Av.Ömer MÜSLÜMAN

 Sözleşme Hukuku Droit des contrats Contract Law
Sözleşme Hukuku

Taraflar arasındaki sağlıklı ilişkilerin temelini; hukuki çerçevede ele alınmış, pratik kapsamlı, ayrıca içerik olarak ayrıntılı ve doğru düzenlenmiş, tarafların çıkarlarını adil şekilde koruyan bir sözleşme oluşturmaktadır. Sözleşme hukuku uzmanlarımız, sizi hizmet sözleşmelerinde, distribütörlük sözleşmelerinde,satış ve kira sözleşmelerinde olduğu gibi diğer pek çok ticari sözleşme hakkında, hukuki şartlara uygun olarak hak ve çıkarlarınızı korumak ve etkili bir şekilde bilgilendirmek konusunda, destekleyebilirler.