Kamu İhale Hukuku// Av.Ömer MÜSLÜMAN

Kamu İhale Hukuku Droit des marchés publics Public Procurement Law
Kamu İhale Hukuku

Müvekkil firmaların 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklarına gerek idareler ve gerekse de Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimde bulunmak suretiyle çözüm üretmeye çalışılmaktadır. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından Kamu İhale Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:
 
 1. İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurusunda bulunması,
 2. Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,
 3. Açılmış olan davalara müdahil olunması,
 4. Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,
 5. Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 6. Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi,
 7. Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 8. Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 9. Birim Fiyat Farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 10. Eskalasyona ilişkin uyuşmazlıklar,
 11. Ek İmalatlara ilişkin uyuşmazlıklar,
 12. Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 13. Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım